Сайтът е направен с любоф

VM

Да се влюбиш е като да се насереш - за всички е видно, че нещо не ти е наред, а ти усещаш топлина...